Sklep oraz serwis nieczynnny do odwołania.

Ochrona danych osobowych

1. GROMADZENIE DANYCH

Podczas pracy ze Stroną mogą być automatycznie gromadzone techniczne nie-osobowe, informacje o użytkowniku, takie jak adres IP użytkownika, adres innej strony, z której użytkownik wszedł na Stronę, czas wizyty, typ przeglądarki i jej wersja językowa. Możemy też gromadzić i analizować informacje dotyczące nawigacji, a mianowicie adres i ścieżkę użytkownika podczas przeglądania Strony, działania wykonane na Stronie, przeskoki na i z wewnętrznych linków itp.

Dane osobowe użytkownika są zbierane tylko po wcześniejszym ich wprowadzeniu przez użytkownika. Użytkownik dostarcza takich informacji dobrowolnie, zgadzając się  do zbierania i wykorzystywania poszczególnych informacji w ramach niniejszych zasad.

„Dane osobowe” zawierają:

 • Informacje dostarczone przez użytkownika podczas rejestracji na Stronie, włączając w to login i hasło, pełne imię i nazwisko oraz e-mail. Kiedy użytkownik rejestruje lub dokonuje zakupu w sklepie na Stronie, Proserwis.info.pl  gromadzi dodatkowe informacje, takie jak adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego;
 • Informacje dostarczone przez użytkownika podczas zakupu, takie jak adres rozrachunkowy.

2 WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika jest wykonywane przez F.H.U PROSERWIS w następujących celach:

 • Utworzenie, zarządzanie i utrzymywanie konta;
 • Przetwarzanie zapytań i działań Użytkownika na Stronie;
 • Obsługa klienta;
 • Skarbowych
 • Gwarancyjnych
 • Utrzymywania komunikacji i kontaktu w sprawach dotyczących transakcji wykonywanych przez użytkownika;

F.H.U PROSERWIS  poprosi o zgodę użytkownika przed wykorzystaniem jego/jej informacji osobistych w celach innych niż opisanych w tej Polityce.

F.H.U PROSERWIS gromadzi informacje osobowe wyłącznie o swoich użytkownikach i nie wymaga od użytkowników dostarczania dla F.H.U PROSERWIS  informacji osobowych żadnych stron trzecich.

F.H.U PROSERWIS  ma możliwość wysyłania informacji dotyczących transakcji dokonanych przez użytkownika, przypomnień o płatnościach, pytań , informacji dotyczących potwierdzenia zakupu.

3. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Za wyjątkiem sytuacji jasno opisanych w niniejszych zasadach, F.H.U PROSERWIS nie ujawnia, nie sprzedaje, nie dzierżawi, nie pożycza, nie wynajmuje ani nie udostępnia  danych osobowych użytkownika żadnej stronie trzeciej.

Dane osobowe użytkownika mogą być ujawnione i udostępnione tylko agencjom partnerskim, które wykonują usługi w imieniu F.H.U PROSERWIS Usługi te mogą dotyczyć transferów pieniężnych, przechowywania danych,  przetwarzania płatności dostarczenia zakupionych usług, towarów w naszym sklepie. Strony trzecie dostaną wyłącznie informacje wymagane do wykonania określonych wyżej usług; te informacje będą przechowywane i ,  nie mogą być używane do żadnych innych celów.

F.H.U PROSERWIS zastrzega sobie prawo do ujawnienia i przekazania danych osobowych użytkownika, jeżeli byłoby to wymagane prawnie oraz kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw i/lub podporządkowaniu się procesowi sądowemu, nakazowi sądowemu lub pozwowi przyjętemu na naszej witrynie.

4. DOSTĘP DO WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH

użytkownicy mogą skontaktować się z F.H.U PROSERWIS poprzez pro.serwis1@vp.pl. i poprosić o kopię informacji zgromadzonych przez F.H.U PROSERWIS do wyodrębnienia i dostarczenia w czytelnym formacie. F.H.U PROSERWIS odpowie na takie prośby bez nieuzasadnionej zwłoki.

Będziemy przechowywać dane użytkowników tak długo, jak długo ich konta są aktywne lub póki to konieczne do dostarczania usług naszym klientom , wiązania się z zawartej umowy,

Użytkownicy mogą skontaktować się z nami na pro.serwis1@vp.pl , żeby anulować swoje konto lub poprosić, żebyśmy usunęli lub nie korzystali z ich danych w celu dostarczania usług. W tych sytuacjach zachowamy i będziemy korzystać z danych użytkownika tylko w stopniu koniecznym do zastosowania obowiązujących nas regulacji prawnych, zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów i wykonania naszych umów.

5. UŻYCIE CIASTECZEK I INNYCH TECHNOLOGII

Użytkownik może zezwolić lub zabronić używania i akceptowania ciasteczek na swoim komputerze. Jeżeli ciasteczka są zablokowane przez użytkownika, może to powstrzymać użytkownika od możliwości zarejestrowania się lub wykorzystania innych interaktywnych funkcji strony, ale nie wpłynie to na jego możliwość ogólnej nawigacji po stronie.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

F.H.U PROSERWIS stale monitoruje i przestrzega standardów ochrony informacji podczas wszystkich działań F.H.U PROSERWIS, a mianowicie:

 • Ograniczanie dostępu do informacji tylko tym pracownikom, którzy go potrzebują do udzielenia usług Użytkownikowi;
 • Podpisania umów o poufności przez pracowników;
 • Podpisania przez partnerów i firmy zewnętrzne zaproszone do wykonania określonych funkcji i porozumień dotyczących nieużywania takich informacji do bezprawnych celów;
 • Szyfrowania danych dotyczących płatności takich, jak numer karty kredytowej przy użyciu technologii SSL poprzez korzystanie z usług stron trzecich – dostawców usług płatności;
 • Przechowywania danych osobowych uzyskanych od użytkownika w zaszyfrowanych formularzach, na chronionych komputerach , serwerach zabezpieczonych przed nieautoryzowanym użyciem.

Jako że nie ma doskonałej metody ochrony informacji podczas ich przechowywania, przetwarzania i transferowania w formie elektronicznej, F.H.U PROSERWIS nie daje całkowitej gwarancji ich kompletnego bezpieczeństwa, pomimo wszelkich wysiłków podejmowanych przez firmę. Jeżeli informacje o koncie i danych osobowych użytkownika są chronione hasłem, ich bezpieczeństwo i zachowanie poufności jest odpowiedzialnością samego użytkownika.

Użytkownicy mają również prawo do złożenia skargi w odpowiednich władzach nadzorczych kraju ich rezydencji lub lokalizacji jeśli uważają, że któreś z ich praw prywatności może być naruszane przez  F.H.U PROSERWIS

7. LINKI

Strony witryny mogą zawierać linki do stron, serwisów i funkcji stron trzecich, jednostek zależnych i partnerów, którzy mogą używać i podlegać innym zasadom i procedurom zapewnienia poufności niż wymienione tutaj.  F.H.U PROSERWIS nie jest odpowiedzialne za politykę poufności tych źródeł.

8. ZMIANY W NINIEJSZYCH ZASADACH

Możemy uaktualniać niniejsze oświadczenie prywatności aby odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach dotyczących danych. Jeżeli dokonamy wszelkich istotnych zmian, powiadomimy Cię za pomocą informacji na tej witrynie zanim zmiany wejdą w życie. Zachęcamy, żebyś regularnie przeglądał tą stronę aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące naszych praktyk prywatności.

14. KONTAKT

Jeżeli masz pytania lub sugestie dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z  pro.serwis1@vp.pl lub pisząc na adres pocztowy F.H.U proserwis ul. Staffa 17 Wejherowo 84-200

Zarówno użytkownicy, jak i osoby nie korzystające z usług F.H.U PROSERWIS mają dowolność kontaktu z F.H.U PROSERWIS z wszelkimi pytaniami, obawami czy sugestiami dotyczącymi naszej prywatności.